Nejsem závistivý člověk, ale tohle těm nadaným podnikatelům a manažerům závidím

Tu obrazotvornost spojenou až s určitou genialitou.
Tu schopnostost vidět kdykoliv výsledky své společnosti, a mít v hlavě celý obraz o svém hospodaření bez zobrazení jediného reportu.

To jsou vlastnosti, které prostě nemám, a to jim závidím.

Chápu argumenty menších podnikatelů, že pro jejich podnikání není důležité sledovat tolik byrokracie a platit přípravu hromady reportů, které stejně nevyužijí.

Nesledovat se dá spousta výkazů, ale jeden výkaz doporučuji sledovat všem, ať jste malí, velcí, tlustí, tencí, prostě všem.

Výkaz zisku a ztráty je důležitý, protože poskytuje informace o výsledku hospodaření společnosti standardizovanou formou.

✅Výhody tohoto výkazu jsou:
➡️Přehlednost: Výkaz zisku a ztráty poskytuje přehled o výsledku hospodaření společnosti za určité období. Tento dokument umožňuje snadno porovnat výsledky hospodaření mezi jednotlivými obdobími a sledovat vývoj společnosti.
➡️Informace pro investory: Výkaz zisku a ztráty je důležitým zdrojem informací pro investory. Tento dokument poskytuje informace o výsledku hospodaření společnosti a umožňuje investorům posoudit výkonnost společnosti a rozhodnout se, zda do ní investovat.
➡️Plánování: Výkaz zisku a ztráty umožňuje plánovat budoucí hospodaření společnosti. Na základě výsledků hospodaření v minulosti lze odhadnout výsledky hospodaření v budoucnosti a plánovat podle nich.

❌Nevýhody:
➡️Omezená informační hodnota: Výkaz zisku a ztráty poskytuje pouze omezené informace o hospodaření společnosti. Tento dokument nezahrnuje informace o finanční situaci společnosti, jako jsou například zásoby, pohledávky a závazky.
➡️Omezená srovnatelnost: Výkaz zisku a ztráty může být obtížné srovnávat mezi různými společnostmi. Každá společnost může mít jinou účetní politiku a jiné způsoby vykazování výsledků hospodaření, což může ovlivnit srovnatelnost výsledků.
➡️Omezená prediktivní hodnota: Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o minulém hospodaření společnosti, ale nemusí být přesným ukazatelem budoucího hospodaření. Budoucí výsledky hospodaření mohou být ovlivněny mnoha faktory, které nejsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty.

Chtěli byste mít pravidelně výkaz u sebe? Zeptejte se vaší účetní, měla by vám jej připravovat.
Kdybyste chtěli i plnohodnotně okomentovaný, kontaktujte nás.

hashtag#bfcgroup hashtag#účetnictví BFC GROUP ® Aktivujte pro větší zobrazení obrázku,