Manažerské účetnictví a pravidelný reporting

Příliš mnoho lidí má tendenci přeceňovat to, čím ve skutečnosti nejsou, a podceňovat to, čím jsou.

Malcolm S. Forbes

Mohu mít k dispozici pravidelně správná čísla o chodu podniku?
Připravíme vám pravidelné finanční a nefinanční reporty.

Jsou čísla od účetní opravdu kompletní?
Výsledky zkontrolujeme a vhodně okomentujeme.

Mohu mít reporty komplexnější?
Navrhneme reporty, abyste získali maximum informací.

Největší riziko pro produktivitu je vždy stejné: práce na zbytečných věcech.

James Clear

Děláme správnou cenovou politiku?  Nastavíme vám vhodnou cenovou politiku.

Vynakládáme zdroje efektivně?  Zhodnotíme vaše dosavadní hospodaření.

Využíváme zdroje správně?  Nastavíme úroveň nákladů efektivním způsobem.

Peníze jsou relativně nedůležité teprve tehdy, když jich má člověk dost.

Steffen Kirchner

Proč nám nevychází cash flow?
Ověříme správnost cash flow managementu.

Vynakládáme volné peněžní zdroje efektivně?
Zjistíme, kde jsou vaše peněžní zdroje fixovány.

Kde získat peníze na náš další rozvoj?
Navrhneme odpovídající strukturu vašeho financování.