Bez reportu ani ránu

Klíčové kroky k zavedení pravidelného reportingu a controllingu ve vaší firmě

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je nezbytné mít přehled o finančním zdraví vaší firmy.
Pravidelný reporting a controlling patří mezi nástroje, které vám tento přehled poskytnou.
Jak ale tyto procesy u vás ve firmě úspěšně zavést?

Podívejme se na několik základních kroků, které je nutné vykonat při jeho zavádění

1️⃣Stanovte si cíle a KPIs
➡️Určete, co chcete reportováním sledovat a jaké klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou pro vaši firmu nejdůležitější.

2️⃣Vyberte odpovědné osoby nebo tým
➡️Proces reportingu a controllingu by měly mít svého majitele, který bude zodpovědný za pravidelnou aktualizaci a správnost dat.

3️⃣Automatizujte si sběr dat
➡️Využijte technologie pro automatizovaný sběr dat, nastavte proces efektivně a snížte si pravděpodobnost chyb.

4️⃣Vytvořte si reporty
➡️Navrhněte formáty reportů, které budou obsahovat všechny potřebné informace a budou srozumitelné pro všechny zúčastněné.

5️⃣Pravidelně anayzujte a hodnoďte a pracujteánu
➡️Nestačí jen sbírat data. Stejně důležité je pravidelně data analyzovat a na základě nich přijímat rozhodnutí.

6️⃣Komunikujte výsledky
➡️Sdílejte výsledky reportingu a controllingu s týmem a vedením firmy, aby byly informace využity pro další rozvoj.

7️⃣Neustále zlepšujte
➡️Reporting a controlling jsou dynamické procesy. Pravidelně je revidujte a zlepšujte na základě zpětné vazby a změn ve firmě.

✔️Zavedení pravidelného reportingu a funkcí controllingu není jednorázový úkol, ale neustálý proces zlepšování a adaptace.

Ačkoliv to vypadá náročně, přínosy mnohonásobně překročí náklady vynaložené.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tyto procesy zavést ve vaší firmě, navštivte náš web www.bfcgroup.cz, domluvte si schůzku s námi a objevte, jak vám můžeme pomoci dosáhnout vaší finanční excelence.

#bfcgroup

Diskuze