Březen, ročních závěrek to čas

Přichází březen, čas na uzavření účetnictví předchozího roku, přípravu účetní závěrky a desítky hodin přesčasů vašich finančních lidí, jestli chcete mít vše v pořádku, dejte jim teď čas na práci.

Kdo z nich ještě nezačal s uzávěrkovými operacemi, má už teď trochu problém, ale věřím, že většina z vás už má skoro „uzavřeno“ a ti ostatni to stihnou.

Než se, ale pustíme k finálním kroků, jako je odeslaní na FÚ, pojďme se podívat, co je předtím potřeba udělat, naplánujte si kroky tak kroky a jejich posloupnost.


1️⃣Sestavte si „první“ finanční výkazy
➡️Účetní závěrka je soubor finančních výkazů, které ukazují hospodaření vaší společnosti za dané období.
✅Patří sem mimo jiné rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha, v určitých případech i výkaz peněžních toků, výroční zpráva a další dokumenty a přečtěte si je.

2️⃣Ověřte už nyní předpoklad trvání účetní jednotky
➡️Při sestavování účetní závěrky se předpokládá, že vaše firma bude existovat i nadále (tzv. going concern).
✅ To je klíčové pro obsah a vypovídací schopnost účetních výkazů. Mějte na paměti, že účetní výkazy by neměly vzbuzovat nepřiměřeně optimistická očekávání, ale prezentovat informace obezřetně, zejména v dnešní době.

3️⃣Připravte si akruální bázi
➡️ Výkazy (kromě výkazu peněžních toků) jsou sestavovány na akruální bázi.
✅To znamená, že zohledňují události a transakce, které se odehrály během období, tedy nejen ty, které byly zaplaceny nebo přijaty v hotovosti. Důležité je také časové rozlišování operací.

4️⃣ Finanční analýza
➡️Kvalitní účetní závěrka je základem pro finanční analýzu.
✅Ta pomáhá externím uživatelům (např. investorům, věřitelům) i interně firmě hodnotit finanční situaci a výkonnost. Zahrnuje například hodnocení likvidity, rentability a zadluženosti. Uděljte si pár propočtů, ať víte jak na tom vaše firma je a využijte tyto informace při psaní výroční zprávy. Není nic směšnějšího, než ty co se nepovedli, číst.

5️⃣Spolupráce s auditem a daňovým poradcem
➡️ Před uzavřením účetnictví se připravte na nezávislý audit a návštěvu daňového poradce.
➡️Spolupracujte s auditorskou firmou i s daňařem nemusí být pruda, jen je potřeba je brát jako partnery vašeho podnikání, nikoliv jako ty, co vám dají na vše razítko.
✅Takže si připravte všechny potřebné dokumenty a odpovězte pečlivě na jejich dotazy. Při statutární auditu jde o ověření přesnosti účetních výkazů a transparentnost vaší firmy, spíše než vás „poprudit“ a „nachytat“ vás na švestkách.

Takže šup šup, čas začít uzavírat účetní knihy už nastal.

A pokud máte závažné důvody pro odložení sestavení účetní závěrky nebo přiznání k dani z příjmů, požádejte finanční úřad o odložení lhůty k podání daňového přiznání. Držím palce!
A kdyby se vám hodila volná ruka, kontaktujte nás v BFC GROUP ®.

#bfcgroup #účetnictví

Diskuze