Cash flow je klíčovým faktorem pro úspěch a stabilitu podniku

Říkám to pořád, cash flow je klíčovým faktorem pro úspěch a stabilitu podniku.

1️⃣ Když máte pozitivní cash flow, znamená to, že máte dostatek peněz na pokrytí nákladů a dokonce i na investice do rozšíření provozu a zaměstnávání nových zaměstnanců.
2️⃣Naopak, pokud máte negativní cash flow, nevyděláváte dostatek peněz na pokrytí provozních nákladů. To je varovný signál, že váš podnik směřuje k neúspěchu.
Jasný jak facka kapitána Racka, ale divili byste se ,jak často se to v praxi vůbec nepoužívá.
Já nechápu, proč to stále tolik lidí, účetních, podnikových ekonomů nechápe,
přitom je to tak jednoduché:

➡️Peněžní prostředky zahrnují hotovost, bankovní účty, kontokorentní účty a peníze na cestě.
➡️Účel přehledu o peněžních tocích je informovat o pohybu peněz v podniku. Zjistit, zda peníze pocházejí z interních zdrojů (např. prodej zboží nebo služeb) nebo z externích zdrojů.
➡️Výkaz cash flow rozděluje ve své podstatě peněžní toky do tří „šuplíků“, kterými když se budete řídit máte „vyhráno“.

✔️ Důležitost významu výkazu cash flow pro finanční a operativní řízení je jasná, když si uvědomíte následující:

➡️Peněžní toky jsou klíčovým ukazatelem finančního zdraví podniku.
❗Vykazovaný zisk nemusí znamenat dostatek peněžních prostředků pro provozní záležitosti a naopak,
❗ vykazovaná ztráta nemusí znamenat nedostatek peněžních prostředků na to samé.

✅Pokud chcete udržet svůj podnik na správné finanční cestě, sledujte svůj cash flow a zjistěte, jak a kde můžete generovat více peněz než utrácíte. To vám umožní udržet provoz a vyhnout se zbytečnému zadlužení a ať už u externích subjektů tak i interně.

A kdo by měl zájem se o výkazu Cash flow dozvědět víc, zde jsem o něm nedávno psal.
https://lnkd.in/ex9PScTn

A velmi jednoduchý, ale mocný nástroj jsem poskytl zde: https://lnkd.in/dyPhzVW2


Pokud chcete začít pořádně řídit peněžní toky, doporučuji si domluvit schůzku s vaším kvalifikovaným účetním a kromě vyřešení cash flow dosáhněte následujících zlepšení:

1️⃣Porozumějte nákladům a výdajům
➡️Správné řízení peněžních toků vám umožní lépe pochopit, kam aktuálně vaše peníze putují.
✅To je zásadní pro efektivní hospodaření s finančními prostředky.

2️⃣Zlepšete podklady pro rozhodování a plánování
➡️Když máte přehled o cash flow, víte přesně, kolik peněz máte k dispozici. ✅To vám umožní plánovat efektivně a učinit informovaná rozhodnutí.

3️⃣Ochrana obchodních vztahů
➡️Dostatečný cash flow je nezbytný pro placení účtů, nákup zásob a udržení provozu.
✅Bez peněz na běžnou činnost nemůže dlouhodobě fungovat a když nevíte, kde jsou je to těžké a vaše reputace je ta tam.

Nevíte na koho se obrátit, zkuste nás.

BFC GROUP ® může být vaším partnerem při správě nejen účetnictví, ale i vašich peněžních toků.
Mimo jiné vám pomůžeme s analýzou, plánováním a optimalizací vašeho cash flow.
Nebojte se nás kontaktovat a domluvite si schůzku.
Společně můžete zajistit finanční stabilitu vašeho podniku.

hashtag#bfcgroup

Diskuze