Čím víc firem, tím víc Adidas

Čím víc firem, tím větší jsem podnikatel.

Tenhle nešvar se poslední dobou v českém podnikatelském prostředí rozšířil jak mor a není vůbec neobvyklé vlastnit 5 nebo i 10 prázdných schránek.

O výhodách vlastnictví více firem možná někdy příště, ale pojďme se podívat na jednu často opomíjenou povinnost a to sestavení účetní závěrky i pro tyhle „prázdné schránky“v řádném termínu se kterou souvisí i řádně sestavené daňové přiznání.

➡️Účetní závěrka je důležitý dokument pro všechny firmy, bez ohledu na jejich velikost.
➡️Účetní závěrka obsahuje informace o finanční situaci firmy a jejích výsledcích hospodaření.
❗Podle zákona o účetnictví jsou firmy povinny sestavit účetní závěrku a zveřejnit ji do sbírky listin.
❗Pokud firma nesplní tuto povinnost, hrozí jí pokuta až do výše 500 000 Kč.
❗ Pokud firma nesestaví účetní závěrku vůbec, může být vyloučena z obchodního rejstříku a ztratit tak právo podnikat.
❗ Pokud firma nesestaví účetní závěrku včas, může být potrestána pokutou až do výše 100 000 Kč

✔️Sestavení účetní závěrku včas a správně a její zveřejění v souladu se zákonem může firmě ušetřit nemále výdaje i problémy.

➡️Správně sestavená účetní závěrka obsahuje:

1️⃣Zaúčtování všech transakcí účetního roku
✔️Tento první krok je klíčový pro správné sestavení účetní závěrky.

2️⃣Zaúčtování dohadných položek
✔️Dohadné položky jsou položky, které nejsou podloženy účetními doklady. Jedná se o transakce, které sice patří do běžného období, ale účetní doklady ještě nedorazily.

3️⃣Inventarizace účtů
✔️ Inventarizace účtů je proces, při kterém se ověřuje, zda jsou účty vedeny správně a zda odpovídají skutečnému stavu.

4️⃣Tvorba opravných položek:
✔️Opravné položky se vytvářejí v případě, kdy vykazovaná hodnota majetku je nižší než cena uvedená v účetnictví.

4️⃣Výpočet kurzových rozdílů:
✔️ Výpočet kurzových rozdílů se týká firem, které obchodují s cizími měnami.

5️⃣Přecenění podílů na reálnou hodnotu:
✔️Přecenění podílů na reálnou hodnotu se týká firem, které vlastní podíly v jiných firmách.

Kroků není málo tak nenechávejte závěrku těchto firem na poslední chvíli.

Máte zajištěnou kapacitu na jejich uzavření řádně a v čas?

Ještě ne?

Neváhejte nás kontaktovat na www.bfcgroup.cz a my se o tyto firmy postaráme za vás.

hashtag#bfcgroup hashtag#účetnictví BFC GROUP ®

Diskuze