FINANČNÍ ANALÝZA, šikovný nástroj nebo zbytečnost

❗❗❗❗❗❗
Existují tři typy podnikatelů,

➡️ti co mají nehorázné štěstí a čuch na business.
➡️ti co jdou pokaždé za tím štěstíčkem.
➡️ti co používají finanční analýzu.

Finanční analýza je klíčovým nástrojem pro řízení podniku. Pomáhá nám získat ucelený přehled o skutečné finanční situaci firmy a identifikovat její silné a slabé stránky.

My v BFC GROUP u řady klientů pravidelně sledujeme základní set pravidelně, v případě, že získáme podezřední, že nám analyzovat situaci hlouběji, využíváme i další.
Finanční analýza, stejně jako všechno na tomto světě, má své výhody a nevýhody.

➕Výhody:
✅Přehled o finanční situaci:
Finanční analýza nám umožňuje získat přehled o finanční situaci firmy a identifikovat její silné a slabé stránky.
✅Identifikace problémů:
Finanční analýza nám umožňuje identifikovat problémy, které by mohly být pro firmu hrozbou v budoucnu.
✅Rozhodování:
Finanční analýza nám umožňuje učinit informovaná rozhodnutí o budoucím směřování firmy.
✅Srovnání s konkurencí:
Finanční analýza nám umožňuje srovnat výkonnost firmy s konkurencí a identifikovat oblasti, ve kterých by se firma mohla zlepšit.

➖Nevýhody:
❌Náklady:
Finanční analýza může být nákladná, zejména pokud se provádí externě.
❌Časová náročnost:
Finanční analýza může být časově náročná, zejména pokud se provádí interně.
❌Omezení:
Finanční analýza může být omezena nedostatkem dat nebo nesprávnými daty.
❌Nepřesnost:
Finanční analýza může být nepřesná, pokud jsou použity nesprávné metody nebo jsou data nesprávně interpretována.

❗❗❗❗❗
Mezi základní vstupy pro finanční analýzu potřebnou pro řízení firmy jsou:
✅finanční výkazy tvořící účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) a příloha k účetní závěrce
✅data z manažerského účetnictví a podnikové statistiky, předpovědi vývoje atd.

Máte všechny výkazy k dispozici? Používáte finanční analýzu pro své rozhodování?
NE? Není nic jednodušího, kontaktujte nás, vypracujeme ji jednorázově i pravidelně.
Ke kterému typu podnikatele patříte vy?

hashtag#bfcgroup hashtag#controlling hashtag#poradenství