Jak poznám dobrý manažerský report

Když to máte těžké, pane Ševčíku, já nevím, jak poznám dobrý manažerský report o výsledku hospodaření mé firmy a proto mi účetní posílá toto.
Je to hrůza, co?

Zamýšlet se nad tím, proč se čím dál častěji účetní snaží míchat do práce vnitropodnikových ekonomů nebudu.
Na jednu stranu chápu, že existuje hlad po vnitropodnikových číslech, že ucítí-li příležitost jak si přivydělat jdou do toho.
Když si o tom něco nastudují, nebo mají znalosti z VŠ proč ne, bohužel se často setkávám i s něčím, no nazývejme to „reporty“, co má kvality asi jako když můj dvouletý synovec kreslí poníka.

Buďme pozitivní a doufejme, že se nám v BFC GROUP a naší konkurenci povede v blízké době vymýtit tento nešvar a opět začnou být reporty tím čím mají být, vnitropodnikovým nástrojem pro řízení výkonu firmy.

Každopádně , když budete zvažovat změnu, pohlídejte si následující:

➡️Aby byl dobrý manažerský report o výsledku hospodaření klíčovým nástrojem pro řízení firmy, měl by report zobrazovat následující:

✅Hrubý zisk a hrubá marže: Report by měl ukázat, jaké jsou výnosy firmy a jaké jsou přímé náklady spojené s jejich vytvořením. Hrubá marže (rozdíl mezi výnosy a přímými náklady) je klíčovým ukazatelem.
✅Fixní a variabilní náklady: Report by měl rozlišovat mezi fixními náklady (které jsou nezávislé na prodejním výkonu) a variabilními náklady (které souvisí s prodejem). To pomůže pochopit, jaké náklady jsou pevné a které se mění s objemem prodeje.
✅Rentabilita: Report by měl obsahovat ukazatele rentability, jako je ROE (Return on Equity), ROA (Return on Assets) a další. Ty ukazují, jak efektivně firma využívá své zdroje.
✅Cash flow: Report by měl sledovat hotovostní toky. To je důležité pro celkovou likviditu firmy a posouzení vázanosti finančních zdrojů ve firmě.
✅Porovnání s budoucími plány a minulými obdobími: Manažerský report by měl zahrnovat porovnání aktuálních výsledků s plány a s výsledky z minulých období. To pomůže identifikovat trendy a odchylky.

✅Nakonec by měl obsahovat i strategické doporučení: Na základě reportu by měly být navrženy strategické kroky. Například snížení nákladů, zvýšení prodeje nebo investice do nových projektů.

Celkově by manažerský report měl být:
1️⃣přehledný,
2️⃣srozumitelný,
3️⃣relevantní pro potřeby vedení firmy,
4️⃣ a měl by kopírovat vhodnou periodicitu.
( Mikrospolečnostem stačí například kvartální nebo půlroční report, velké firmy potřebují měsíční )


V případě, že byste chtěli nezávisle posoudit vaší firmu, používaný report, nebo byste chtěli tvorbu reportů outourcovat, my v BFC GROUP jsem tu pro vás.

hashtag#bfcgroup hashtag#poradenstvi hashtag#controlling