Rozpočet, rozpočet, rozpočet

Kdo nemá hotový a schválený rozpočet pro příští rok, je buď blázen, milionář nebo snílek.

Uznávám, že tvrzení je přehnané, ale přesto jej používám, rozpočet je důležitým nástrojem pro řízení společnosti, který nám ukazuje kam s firmou jdeme.

➕Mezi hlavní výhody rozpočtování řadíme:
✅Plánování: Rozpočet umožňuje společnosti plánovat své výdaje a příjmy na základě předpokládaných budoucích událostí.
✅Kontrola: Rozpočet umožňuje společnosti kontrolovat své výdaje a příjmy a sledovat, zda se skutečné výdaje a příjmy shodují s plánovanými.
✅Motivace: Rozpočet může sloužit jako motivace pro zaměstnance, kteří mohou být motivováni k dosažení stanovených cílů.
✅Rozhodování: Rozpočet umožňuje společnosti rozhodovat o tom, jaké projekty a iniciativy financovat.
➖Mezi nevýhody rozpočtování zahrnujeme násedující:
❌Náklady: Rozpočtování může být nákladné, zejména pokud společnost používá sofistikovaný software nebo najímá externí odborníky.
❌Nepřesnost: Rozpočet může být nepřesný, pokud jsou předpokládané budoucí události odlišné od skutečnosti.
❌Omezení flexibility: Rozpočet může omezovat flexibilitu společnosti, pokud se objeví neočekávané události nebo příležitosti, které nebyly zahrnuty do rozpočtu.
❗❗❗❗❗
Každopádně všechny „nevýhody“ dokonale zmizí, když tento nástroj plně integrujete do vnitropodnikového řízení.
Rozpočet se stane nástrojem pro plánování a kontrolu výdajů a příjmů jednotlivých oddělení a projektů.
Zajistí společnosti identifikovat oblasti, ve kterých může snížit náklady nebo zvýšit příjmy.
Při aplikaci rozpočtování do oblasti sledování výkonnosti jednotlivých zaměstnanců a oddělení, nebo pro identifikaci oblastí, ve kterých je třeba provést změny, stane se mocným nástrojem při řízení firmy.

Správná impementace rozpočtování, ale netkví pouze v pouhém připravení rozpočtu, ale zejména při implementaci vhodných metod, využitím softwaru pro řízení výkonnosti, pravidelných kontrol a hodnocení výkonnosti zaměstnanců a oddělení a pravidelných schůzek s vedoucími pracovníky.


Příjde vám to složité, chtěli byste se o něm dozvědět víc, nebo jen nemáte chuť a čas to řešit? Nevadí kontaktujte nás v BFC GROUP a my vám implementaci provedeme.
#bfcgroup #poradenství #controlling