Finanční manažer vs. Hlavní účetní: v čem se liší a v čem se doplňují.

“Finanční manažer vs. Hlavní účetní: v čem se liší a v čem se doplňují.“

V každé trochu větší firmě se dřív nebo později objeví potřeba přijmout finančního manažera nebo hlavní účetní/ho.
Obě role jsou klíčové při správě vnitropodnikových financí.
Na první pohled se může zdát jak jsou si podobní a zaměnitelní, ale jejich úkoly, odpovědnosti a způsoby práce jsou natolik odlišné, že není možné je spojit do jedné osoby. A protože obě role často obsazeny ve firmě dříve než pozice CFO koluje kolem nich mnoho polopravd a nejasností.
Pojďme si blíže podívat proč je výhodné mít obě role i jejich funkce ve firmě zajištěny, ať už externě či interně téměř od počátku podnikání.

1️⃣Finanční manažer
➡️Cíl: Finanční manažer se zaměřuje na strategické plánování a analýzu.
✅Jeho úkolem je optimalizovat finanční procesy, sledovat klíčové ukazatele a připravovat finanční prognózy.
➡️Informace: Finanční manažer pracuje s informacemi z manažerského účetnictví.
✅Tyto informace jsou selektivní a zaměřené na konkrétní potřeby firmy.
➡️Rozhodování:Na základě analýzy dat a trendů finanční manažer spolupracuje s vedením firmy na strategických rozhodnutích.
✅Stává se tak pravou rukou vedení společnosti, zejména v prvních fázích vývoje společností, zejména dokud není ustanovena pozice finančního ředitele.

2️⃣Hlavní účetní
➡️Cíl: Hlavní účetní má na starosti denní operace kolem účetnictví.
✅Jeho úkolem je udržovat přesný stav financí, sledovat cash flow a zajišťovat dodržování zákonných povinností.
➡️Informace: Hlavní účetní pracuje s informacemi z finančního účetnictví. ✅Tyto informace jsou standardizované a slouží jako podklad pro výroční zprávu.
➡️Rozhodování: Hlavní účetní se zaměřuje na administrativní stránku účetnictví a spolupracuje s vedením společnosti, finančním controllerem, finančním manažerem nebo ředitelem na zpracování reportů.
✅Stává se tak živoucím srdcem společnosti, jeho peněžních toků a denní operativy. Zejména v prvních fázích vývoje společností, zejména dokud není ustanovena pozice finančního ředitele.

3️⃣Doplňkovost
Obě role jsou nezbytné pro efektivní finanční řízení. Jejíž zárodky se začínají objevovat již v těch nejmenších společnostech, se společným růstem společnosti, začínají obě role vzrůstat na svém významu a stále více a více se specializovat.
❗Finanční manažer poskytuje strategický pohled a dlouhodobou perspektivu, zatímco hlavní účetní se stará o denní provoz a zajišťuje dodržování předpisů. Jejich spolupráce umožňuje komplexní a vyvážené řízení finančních záležitostí ve firmě.

Chtěli byste posunout vaši firmu k úspěchu a zase být úspěšná firma?
Hlavně v počátku vývoje firmy nepodceňujte důležitost role finančního manažera, zkuste si najmout finančního manažera!

Ať už potřebujete řešit účetnictví nebo se zaměřit na finanční strategii, BFC GROUP ® je tu pro vás!
Navšivte náš web www.bfcgroup.cz a zajistěte si konkureční výhodu oproti konkurenci už dnes.

hashtag#bfcgroup

Diskuze