K čemu mi jsou ty výkazy.

„Michale, mne ty vaše novinky nezajímají, za to platit nebudu, mne stačí jednou ročně poslat výkazy na FÚ.“

Občas tento názor chápu, jsou mezi námi i tací, kteří nemají za potřebí sledovat finanční výkazy, otázkou je jestli takhle podnikáte vy?

V podnikání existují tři typy podnikatelů:
typ 1️⃣ ten s nehorázným štěstím,
typ 2️⃣ ten co jde „štěstíčku“ naproti,
typ 3️⃣ ten co si to vydře od píky.

Za tu dobu, co pomáháme v BFC GROUP podnikatelům v jejich nelehkém údělu a nabízíme pomocnou ruku v otázkách finančního managementu, naučili jsme se rozdělovat podnikatele do tří skupin.
Chápeme, ti první většinou opravdu nepotřebují sledovat finanční výkazy, protože jejich úspěch leží v tom, že mají 5 smysl na podnikání a v tom jim žádné finanční výkazy nepomohou…
Skupinu druhou představují všichni ti věční hledači „zlatého grálu“ podnikání. Těm by také finanční výkazy nepomohly, i kdyby měly rohy.
No a pak je tu skupina poslední, nás všech, co si to prostě vydřeme a těm mohou finanční výkazy pomoci při jejich těžkém údělu.

Finanční výkazy jsou klíčovým nástrojem pro hodnocení finančního zdraví a výkonnosti podniku. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Cash Flow jsou tři základní typy finančních výkazů, které spolu úzce souvisí. Pojďme se na ně podívat podrobněji:

➡️Rozvaha (Balance Sheet)
❗Zodpovídá nám otázku jak nyní je?
✅Rozvaha je statický výkaz, který ukazuje finanční pozici podniku v určitém okamžiku.

➡️Výkaz zisku a ztráty je dynamický výkaz, který ukazuje výkonnost podniku za určité období (např. měsíc, kvartál, rok).
❗Zodpovídá nám otázku, jak jsme v minulém období hospodařili?
✅Zobrazuje příjmy, náklady a zisk nebo ztrátu.

➡️Cash Flow je dynamický výkaz, který sleduje pohyb peněžních prostředků do a z podniku.
❗Zodpovídá nám otázku, na co jsme vynaložili peníze v minulém odbdobí?
✅Zahrnuje tři hlavní části: operativní cash flow (peníze z provozní činnosti), investiční cash flow (peníze z investic) a finanční cash flow (peníze z financování).

Ale znát tyto výkazy a jejich vzájemné souvislosti je sice důležité pro každého, kdo se zajímá o finanční analýz, řízení podnik, většinou, ale nestačí.
Mít tyto výkazy pravidelně k dispozici za vámi zvolené odbobí a využívat je při svém rozhodování je ten hlavní odlišující faktor mezi podnikateli skupiny 1️⃣, 2️⃣ a 3️⃣
A do jaké skupiny podnikatelů patříte vy?
Máte výkazy vždy k dispozici?
Chcete změnu?

Napište nám do #bfcgroup

#účetnictví#poradenstvi#ucetnictvi