K čemu slouží finanční řízení

Ať jste malí nebo velcí finanční řízení by mělo být až to první co děláte.

Jedním z úkolů finančního řízení je optimalizace kapitálové struktury.

Základ je správně ji nastavit.
Správně nastavená přinese tyto výhody :

1️⃣Minimalizace nákladů na kapitál
➡️Správně nastavená pomůže snížit náklady na kapitál, a povede k vyššímu zisku a větší konkurenceschopnosti podniku.

2️⃣Zlepšení finanční stability
➡️povede k zlepšení finanční stability podniku a minimalizuje riziko platební neschopnosti a zvýší dostupnost finančních zdrojů.

3️⃣Zvýšení hodnoty podniku
➡️zvýší hodnotu podniku minimalizací nákladů na kapitál a maximalizací výnosu pro akcionáře.

4️⃣Zlepšení ratingu podniku
➡️pomůže zlepšit rating podniku tím, že snižuje riziko platební neschopnosti a zvyšuje dostupnost finančních zdrojů.

5️⃣Zlepšení vztahu s investory:
➡️zlepšuje vztahy s investory tím, že minimalizuje riziko a maximalizuje výnosy pro akcionáře.

Kapitálová struktura podniku se skládá ze dvou zdrojů, ze kterých majetek vznikl.
✔️Vlastní kapitál
1️⃣Tvoří jej kapitál, který podnik získal od svých majitelů (základní kapitál, kapitálové fondy)
2️⃣a ten který vydělal svou podnikatelskou činností (fondy ze zisku, nerozdělený hospodářský výsledek minulých let a hosp. výsledek běžného účetního období)

✔️Cizí kapitál
3️⃣ jakékoliv jiné závazky, které do podniku byly vloženy jinou osobou než investorem, obecně jej nazvěme dluhem.

Podnik by měl zvolit takovou kapitálovou strukturu, v soulau s tím kolik kapitálu právě potřebuje.
❌Má-li kapitálu více, je jeho využití nehospodárné – podnik je překapitalizován a má „peněž“ až moc, které by bylo možno využít jinde.
❌Má-li podnik naopak kapitálu méně, způsobuje to poruchy v jeho chodu podniku, podnik je podkapitalizován a „peněz“ má málo a musí si „někde“ půjčovat.

Jakou výši a strukturu kapitálu zvolit?

Neexistuje jednoduchá odpověď.

Optimální výše a struktura kapitálu podniku je třeba zvolit na základě konkrétních potřeb a jeho cílů.

Výši a strukturu kapitálu podniku je vhodné optimalizovat, aby se minimalizovaly náklady na kapitál, zlepšila finanční stabilita, zvýšila hodnotu podniku, zlepšila rating podniku a zlepšila vztah s investory.

Nejdražším zdrojem kapitálu je vlastní kapitál, nejlevenějším pak obchodní úvěr.

Zdá se vám to složité?
Není nic jednodušího, domluvte si schůzku s námi BFC GROUP ®a my vám pomůžeme se správným nastavení struktury kapitálu.

hashtag#bfcgroup hashtag#poradenství hashtag#účetnictví

Diskuze