Kontrola účetnictví

Máte pochybnosti o kvalitě vedení vašeho účetnictví?
Došlo nedávno k personálním změnám na vašem účetním oddělení?
Jste si jisti, že vám skrze něj nejsou vyváděny peníze někam ven kontinuálně, nebo si je někdo nevyvedl někam jednorazově ven?
Přišli jste na určité nesrovnalosti a nevíte co znamenají?

Důvodů, proč si nechat nazávisle ověřit své účetnictví je bezpočet.
A nemusí se nutně jednat o podvody jako v našem úvodu.

Při vedení účetnictví, existuje množství obvyklých hrozeb, kterým firmy při jeho vedení čelí, dá se jim snadno vyhnout, jen je nutné o nich vědět a v čas zareagovat.

1️⃣Chyby v účetnictví
➡️Tyto chyby vznikají vlivem lidského faktoru, nedostatečným porozuměním předpisům nebo nedostatečnými účetními znalostmi. Jejich následkem mohou být finanční ztráty pro podnik.

2️⃣Podvody
➡️Úmyslné jednání účetního, který se snaží získat finanční prospěch pro sebe nebo jiné osoby. Podvody mohou zahrnovat manipulaci s účetními záznamy, falšování dokumentů nebo zneužití pravomocí.

3️⃣Nedostatečná kontrola
➡️Nedostatečná kontrola může vést k neúmyslným chybám v účetnictví nebo dokonce k podvodům. Důležité je, aby podnik měl efektivní kontroly, které umožní odhalit problémy.

4️⃣Nedostatečná ochrana dat
➡️Účetní údaje jsou citlivé a musí být chráněny před neoprávněným přístupem. Nedostatečná ochrana dat může ohrozit bezpečnost podniku.

5️⃣Nedostatečná spolupráce
➡️Účetní by měli spolupracovat s ostatními odděleními, aby bylo možné efektivně řešit účetní záležitosti.

Chtěli byste mít jistotu, že je vaše účetnctví vedeno správně a bezchyb?

Doporučujeme provádět pravidelně audit vašeho účetnictví.
Jedná se o důležitý proces, kterým zajištíte jeho správnost, úplnost i důvěryhodnost.

Ověříte si, zda údaje ve vaší účetní závěrce přesně a poctivě odrážejí finanční pozici, výsledek hospodaření i případné peněžní toky.
Zjistíte, že vá vaše účetní „něco“ netejí.
Prostě budete mít jistotu, že je vše v pořádku.

Pokud nemáte kapacitu nebo čas na provádění auditu, domluvte si schůzku s námi.
Naše firma BFC GROUP ® poskytuje služby v oblasti účetnictví, ekonomického poradenství i finanční řízení.
Nezávisle vám posoudíme vedení vašeho účetnictví a zajistíme, že vaše finanční záznamy jsou v souladu s předpisy, standardy a hlavně bez chyb.

Důvěřujte, ale prověřujte – to je klíč k transparentnímu a spolehlivému účetnictví.

hashtag#bfcgroup hashtag#účetnictví

Diskuze