Mikuláš, Čert a Anděl

Účetnictví a Reporting to je oč tu běží.
❗❗❗❗❗

Mikuláš, čert i anděl se blíží. Věčer si ty zlobivé odnesou do pekla a nám ostatním něco nadělí.
Prosinec je vždy obdobím hodnocení a zamyšlením se nad tím, jak jsme si v uplynulém období vedli.
A jaký jiný nástroj k zhodnocení vnitropodnikové výkonnosti využít než výstupy z účetnictví a systém propracovaného výkonnostního reportingu?

Účetnictví je jakýmsi Mikulášem vaší firmy.
Pravidelně sbírá informace o vašem finančním zdraví,
sleduje příjmy a výdaje, a pečlivě je zaznamenává.
Stejně jako Mikuláš, který si děti zapisuje do svého velkého seznamu, účetnictví sleduje všechny vaše transakce, jak ty dobré i ty špatné.
Reporting je pak jako dárek od Mikuláše, který vám přináší Anděl: Je to způsob, jakým účetnictví prezentuje své zjištění.
Díky reportingu máte přehled o tom, jak se vaší firmě daří.
Můžete sledovat výkonnost, ziskovost, likviditu a další klíčové ukazatele.
Kdo zná svůj výkon, je na tom lépe: To platí nejen pro děti, ale i pro firmy. Kdo má přesný přehled o svém výkonu, může lépe plánovat, reagovat na změny a přijímat informovaná rozhodnutí. Účetnictví a reporting jsou klíčovými nástroji, které vám umožňují poznat, jak jste na tom.

Jak ale víme, Mikuláš nepřichází sám, a ne vždy je to jen o dárcích a radostných chvílích. Občas se objeví i čertové, kteří mohou ohrozit vaši firmu.
Různí čerti se skrývají v chybách a nedostatcích: Stejně jako čerti, i chyby a nedostatky v účetnictví mohou způsobit problémy. Nesprávně zaúčtované faktury a účetní případy, nepřesné údaje a nekonzistentní záznamy mohou vést k finančním komplikacím nebo dokonce i ke krachům.
Reporting odhaluje tyto čertovské pasti: Reporting je tak vaším ochráncem před čerty co se v účetnictví objevují. Díky němu máte přehled o finanční situaci firmy. Pokud se něco nezdá, reporting vám ukáže, kde je problém. Čerti se pak nemají kam schovat!

Prevence je lepší než léčba: Stejně jako se snažíme předejít čertům, měli
bychom předejít chybám v účetnictví. Pravidelná kontrola, kvalitní účetní software a spolupráce s moderní účetní kanceláří jsou pro vaši budoucnost klíčové.
Když se čerti objeví, často se skrývají v nesprávných číslech.
Reporting vám ukáže, jestli jsou vaše výnosy, náklady a zisky v pořádku.
Takže při setkání s Mikulášem si připomeňte, že účetnictví a reporting jsou vaši spojenci v boji proti čertům. A pokud se vám daří, možná dostanete i nějaký ten finanční dárek – a to bez čertovských překvapení!

Kdyby jste přeci jen nevěděli jak začít, napište nám do BFC GROUP a mi vám pomůžeme i s reportingem.

Ať při příštím setkání s Mikulášem, čertem a andělem si připomeňte, že účetnictví a reporting jsou vaši pomocníci, kteří vám ukazují, jak jste na tom. a možná dostanete i nějaký ten finanční dárek bez obav z čertů.