Potřebuji každého zákazníka?

Existuje obecně vnímaný blud, že každý zákazník je pro nás vhodný.

Ne, není a je to ta největší chyba co můžete z finančního pohledu udělat.

Používejte tři otázky.
1️⃣ „Co děláš?“
2️⃣ „Jak to děláš?“
3️⃣ „A pro koho to děláš?“
pak ti urči koho oslovit.

Ríká se tomu segmentace zákazníků a je klíčová pro každý podnik, který chce zvýšit svou konkurenceschopnost a ziskovost.
Rozdělení trhu na skupiny podle různých charakteristik, jako jsou geografické, demografické, psychografické nebo behaviorální, umožňuje firmám lépe pochopit potřeby a chování svých klientů a nabídnout jim cílené produkty a služby. Segmentace zákazníků také pomáhá optimalizovat marketingové kampaně, cenovou strategii, distribuci a komunikaci s nimi. Segmentace zákazníků může být užitečná pro B2C i B2B firmy.

Výhody segmentace zákazníků jsou:
Lepší uspokojování potřeb zákazníka.
Pružnější reakce na změny v přáních zákazníků.
Získání konkurenční převahy nad ostatními výrobci, kteří neuplatňují segmentaci.
Účelnější vynakládání finančních prostředků firmy.
Efektivnější distribuce výrobků.
Vyšší příjmy.

Pro ilustraci se pokusím na příkladu BFC GROUP ilustrovat jak je důležité si udělat jasnou představu o zákazníkovi a řídit se tím.

1️⃣ Zajištuji firmám a podnikatelům komplexní řešení otázek podnikových financí a účetnictví.
2️⃣ Děláme to moderně, za pomoci pokročilých technologií a odbornosti jednotlivých konzultantů.
3️⃣ Našimi zákazníky jsou podnikatelé s ročním obratem nad 100 mil Kč a pod 500 mil Kč ročně, stabilní meziroční ziskovostí a dobou existence nad 5 let. Nebo ti u kterých má smysl přimhouřit oči, protože to s businessem myslí vážně.

➡️ Překročili kritéria ✅ Není to náš hlavní zákazník, nabídnout jim služby, které ještě využijí, nebo s spolupráci odmítnout a doporučit partnerskou organizanici.
➡️ Nedosáhli kritérií ✅ Nabídnout jim jen služby, které již využíjí, nebo s spolupráci odmítnout a doporučit partnerskou organizaci.

My v BFC GROUP samozřejmě víme, že svět není úplně černobílý a tak máme v portfoliu svých služeb i firmy s obratem vyšším než náš práh, a naopak i firmy s obratem nižším než stanovená hodnota.
Dokonce spravujeme i jednu neziskovku…

O tom, proč sem a tam je strategické porušit všechna vnitřní pravidla, zase jindy. Ale to je otázka jiná.

Každopádně pro jakýkoliv rozvoj společnosti je nutné se držet svého kopyta. a být konzistentní, vyplatí se to, už v cenotvorbě, při nákupu zdrojů, při řízení zakázek a marže, všude.

A co vy, už jste si udělali čas na to zjistit, kdo je váš zákazník?“
Pokud mát nějaké další otázky, neváhejte se nás zeptat nebo rovnou pište na https://bfcgroup.cz/

#poradenstvi#bfcgroup#účetnictví#ucetnictvi