To fundamentální

„Tak dlouho jsme vše odkládali, až jde do tuhého“

O něčem podobném jsem sice už psal skoro před dvěma lety, ale neuškodí si problematiku znovu rozebrat. 😁 Článek zde : https://lnkd.in/dcRv4xnF

Přitom se tu v Česku přece podnikalo tak snadno, proč to dnes jde tak z tuha? Vždyť přece platilo to základní zlaté trojpravidlo podnikání:
1️⃣Draze prodávat,
2️⃣levně nakupovat,
3️⃣a pozdě platit faktury.

😊😊😊😊😊
Dámy a pánové, toto pravidlo platí pořád. Jen jsme se ho v letech blahobytu, které tu byly od konce 90. let, špatně interpretovat.
První dvě části podnikání rozeberu jindy, protože na nich není nic moc zábavného. Ve zkratce, jde o to odrbat zákazníka a zároveň dodavatele.

„Ale pojďme se podívat na to fundamentální.“ – Co vlastně znamená to fundamentální spojení “pozdě platit faktury”?

❔❔❔❔❔
Má to něco společného s tím, být lump a záměrně lidem neplatit?
❌❌❌❌❌
Ne, v tom to opravdu není.

Jedná se o zlidovělou formu označení peněžního cyklu podniku.
Peněžní cyklus podniku je klíčový faktor pro finanční stabilitu podniku jako celku, a jeho vyrovnanost je klíčem k úspěchu. Zahrnuje tok peněz a jejich vazbu na různé fáze podnikového procesu.
Hlavními body jsou:
1️⃣Provozní cyklus: Týká se řízení zásob, pohledávek, závazků a peněžních prostředků v podniku. Na začátku výroby nebo poskytnutí služby podnik investuje peníze do nákupu vstupů (suroviny, materiál, práce). Po ukončení “výroby” jsou výstupy dodány a prodány zákazníkovi, který za ně zaplatí. Tím se vložené finanční prostředky na začátku cyklu vracejí na konci k podnikateli.
2️⃣Délka provozního cyklu: Je celková doba, kdy jsou hotovostní prostředky vázány v nepeněžní formě aktiv. Zahrnuje dobu obratu materiálu, nedokončené výroby, hotových výrobků a pohledávek.
Peněžní cyklus se spočítá následovně:
🔢Průměrná doba, kterou společnost potřebuje k přeměně surovin na prodej. To zahrnuje průměrnou dobu, po kterou může společnost prodloužit platbu za nakupovanou surovinu.

Zdá se vám to složité?
Není.
Jjde o matematickou rovnici ve formátu:
[ {Doba splatnosti pohledávek} < {Doba výroby} – {Doba platby závazků} ]
😊😊😊😊😊
Když se vám povede, aby průměrná doba splatnosti vašich pohledávek byla kratší než doba výroby minus doba splatnosti vašich závazků, máte vyhráno a implementováno to fundamentální pro podnikání.
Když ne, máte tři možnosti, a ani jedna není ta nejjednodušší, ale všechny vedou k cíli:
1️⃣Začít peníze vybírat s co nejkratším zpožděním, například formou záloh nebo hotovostního prodeje.
2️⃣Mít dostatečně vysoký finanční polštář, abyste mohli uhradit své závazky včas.
3️⃣Získat obchodní úvěr ze strany dodavatelů zdrojů a služeb, tedy domluvit se na delší splatnosti faktur.

Všechno ostatní je zbytečné a dětinské chování, nemající nic společného s podnikáním, a rozhodně nic s tak oblíbenou ESG.“

Máte nějaké další otázky? Potřebujete pomoci s řízením financí vaší firmy?
Neváhejte se na nás obrátit.
Jsme zde pro vás.

BFC GROUP#bfcgroup#poradenství#účetnictví#ucetnictvi