První výkazy a co s nimi?

Tak co, už máte finanční výkazy v rukách?

A co jako každý rok, byl následující rozhovor?

➡️“Ahoj, účetní!
Tak, jak to s účetní závěrkou vypadá?
Už jste mi ji připravila?
Nebo to zase necháme na poslední chvíli, jako vždycky?“

✅Účetní závěrka je klíčovým nástrojem pro hodnocení finančního zdraví vaší společnosti.
Nemusíte být ekonom abyste si uměli přečíst na první pohled číst finanční výkazy.
Když už si ty čísla předčtete teď, můžete rychle zjistit jak se vám v loni vedlo a poučit se z toho už nyní, ještě před létem a rychleji zareagovt.

Takže jak začít, vždyť tomu nerozumím.

Koukněte hlavně na následující kolnoky, a sledujte jak absolutní hodnotu za letošní rok, tak si zkuste porovnat čísla minimálně i za minulý rok. To je ten druhý sloupeček 😊vedle.


❗Rozvaha:
Aktiva
➡️Zde uvidíte, jaká aktiva společnost vlastní (např. majetek, pohledávky, zásoby)
✅Vyšší hodnota aktiv může naznačovat silnou finanční pozici.

Pasiva
➡️Zahrnuje závazky (např. půjčky, dodavatelé, závazky vůči zaměstnancům) a vlastní kapitál.
✅Pozornost věnujte poměru mezi vlastním kapitálem a cizím kapitálem.

❗Výkaz zisku a ztráty
Tržby
➡️Zjistíte, kolik peněz společnost vydělala prodejem svých produktů nebo služeb.
Náklady
✅Zjistěte, kolik společnost utratila na provoz, mzdy, materiál atd.

➡️Čistý zisk/ztráta: Rozdíl mezi tržbami a náklady.
✅ Kladný čistý zisk je obvykle dobrým znamením.

Přehled o peněžních tocích

Operativní činnost
✅Zde uvidíte, kolik peněz společnost generovala z běžného provozu.

Investiční činnost
✅Informace o investicích do dlouhodobého majetku (např. nové vybavení).

Finanční činnost
✅Zahrnuje pohyby peněz spojené s financováním (např. půjčky, splácení dluhů).

Přehled o změnách vlastního kapitálu
✅Zde jsou zaznamenány změny v kapitálu společnosti (např. emise nových akcií, dividendy).

Příloha
✅Obsahuje další informace, které mohou být důležité pro pochopení finanční situace.

Pamatujte, že finanční výkazy jsou komplexní, jejich analýza vyžaduje hlubší porozumění i účetnictví a účetní
Doporučuji proto spolupráci s odborníkem na účetnictví, který vám výkazy správně interpretuje a ne, nebojte účetní to nebude.

Chtěli byste získat více informací o své výkonnosti?

Objevte, jak naše služby v BFC GROUP ® mohou podpořit váš růst, dokáží optimalizovat vaše náklady, vás pravdivě informovat o situaci a posílíte si vaši konkurenční výhodu.

✔️Kontaktujte nás ještě dnes a udělejte první krok k úspěchu!”
Pamatujte, že využívání příležitostí často začíná jednoduchým krokem. Neotálejte – obraťte se na BFC Group hned teď!


hashtag#bfcgroup

Diskuze