Význam prvních neoficiálních závěrek firmy

❓Už máte první drafty finačních výkazů roku 2023 v ruce?

Ano !

✅Gratuluji, máte v rukách osud své firmy a konkureční výhodu.

✔️Teď stačí výkazy jen otevřít a začíst se do nich.

Řada „odborníků“ argumentuje, že s minulým obdobím už nic neuděláte a že využívat ke své práci účetní knihy, nebo dokonce výkazy je k ničemu.
🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
No i tací jsou mezi námi.

Neposlouchejte je.
➡️Protože kdo se nepoučí z minulosti, je odsouzen si jí znovu prožít.
A účetnictví je studnice infomací o minulosti firmy.

❌V účetních knihách se nedočtete se o nových trendech v cestování.
❌Nedozvíte se nic o módních trendech.
❌Dokonce nezjistíte jestli dobro zvítězilo nad zlem.

Ne, skutečná výhoda této literatury je jinde
➡️Vyčtete bohatství které tkví v něčem úplně jiném.
Jsou odrazovým můstkem k finanční analýze firmy.
➡️Finanční analýza představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností a je funkční nadstavbou nad celým účetnictvím.

✅Finanční analýza nám do detailu rozkryje co je očím skryto.
✔️To jestli se z ní poučíme a to bohatství v ní užijeme ve svůj prospěch je jen a jen na nás.

Poučit se můžeme při :
1️⃣Rozhodování
Poskytuje podnikatelům a manažerům přesné a ucelené informace o finanční situaci podniku, což jim umožňuje do budoucna rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů jeho financování, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod.

2️⃣Zvýšení efektivity
Identifikovat slabé a silné stránky podniku, umožní podnikatelům a manažerům zlepšit efektivitu podnikuzaměřením se na oblasti vykazujcí největší potenciál pro růst společnosti a její ziskovost.

3️⃣Zlepší plánování
Podnikatelé i manažeři mohou plánovat budoucí akce a strategie na základě přesných a ucelených informací o finanční situaci podniku.

4️⃣Zlepšení komunikace
Hlubší znalost o podniku umožní lépe komunikovat s investory, bankami a dalšími zainteresovanými stranami o finanční situaci podniku s větší jistotou a přesností.

❗Doporučuji sledovat minimálně tyto 4 skupiny poměrových ukazatelů
1️⃣ ukazatele rentability,
2️⃣ ukazetele likvidity,
3️⃣ ukazatele aktivity,
4️⃣ ukazatele zadluženosti.

➡️Za roky studia a praxe jsem přišel na jediné, většina informací leží přímo před námi, jen je potřeba se naučit v nich číst, teprve pak se stanou znalostí. Znalostí kterou můžeme využít v budoucnu pro náš prospěch.

Nemáte potřebné znalosti, dovednosti nebo trpělivost?
Netroufnete si na interpretaci vašeho účetnictví sami?
Jste spokojeni s vaší účetní, jen tohle ona neumí?
Ocenili byste někoho kdo by vám poskytnul ucelený pohled na vaši firmu, abyste se mohli poučit do budoucna?
Využili byste služeb už služeb CFO?

Není nic jednodušího, navšivte web společnosti BFC GROUP ® a domluvte si schůzku.
Rok 2024 začněte pěkně z ostra.

#bfcgroup

Diskuze