Ekonomická analýza

Říkám to pořád, ekonomická analýza je klíčovým nástrojem pro řízení firmy a umožní získat a udržet si konkurenční výhodu.

Připravil jsem pro vás několik oblastí ve kterých vám pomůže:

1️⃣Finanční analýza jako strategický nástroj
➡️Majitelé a manažeři firem často upřednostňují strategické řízení a považují účetnictví za nepříjemnou povinnost.
✅V dnešním konkurenčním prostředí je sledování financí nezbytné. Finanční analýza umožní komplexní zhodnocení finanční situace firmy, odhalí slabé a silné stránky a identifikuje oblasti pro budoucí růst a prosperitu.

2️⃣Porovnání s konkurencí
➡️Finanční analýza ročních závěrek konkurence poskytuje užitečné informace o jejich výkonech.
✅Porovnáním s konkurencí identifikujete slabé stránky konkurentů a nastavíte strategii, aby vaše firma využila jejich nedostatků. Bez tohoto srovnání si nemůžete být jistí, že vaše silné stránky jsou skutečně konkurenční výhodou.

3️⃣Odhad budoucnosti na základě minulosti
➡️Ačkoliv finanční analýza vychází z minulých dat, je klíčovým podkladem pro rozhodování o budoucnosti.
✅Pomocí ní můžete přesněji předvídat strategii konkurence a lépe pochopit faktory ovlivňující váš vlastní výkon. Obecně platí, že kdo se nepoučí z minulosti, musí jí znovu prožít.

4️⃣Efektivní řízení podniku
➡️Finanční analýza umožní manažerům přijmout správné podnikatelské rozhodnutí na základě svého finančního plánu.
✅ Její výsledky jsou klíčové pro řízení a analýzu různých oblastí podniku.

5️⃣Stakeholder management
➡️Identifikace klíčových skupin stakeholderů a efektivní komunikace s nimi může být konkurenční výhodou.
✅Správná komunikace s hlavními stakeholdery podniku je nezbytná pro jeho úspěch.

Chtěli byste s analýzou začít, ale nemáte na ní dovednosti, zkušenosti, nebo jen čas?
Nevadí, domluvte si schůzku s námi na www.bfcgroup.cz a my vám vše zpracujeme.

hashtag#bfcgroup BFC GROUP ® hashtag#poradenství hashtag#účetnictví

Diskuze