Jak zjistit skutečný stav skupiny

➡️Konsolidace ÚZ
➡️Reporting mateřské skupině
➡️Vnitroskupinový finanční reporting

Nejsou:
1️⃣ čirým zlem,
2️⃣nástrojem pro buzeraci ze strany vedení,
3️⃣nebo zbytečným reportem, který si zase někdo vymyslel.

Pojďme se z blízka podívat, na to co je konsolidovaná účetní závěrka, na její význam a proberme benefity při řízení společnosti.

➡️Konsolidovaná účetní závěrka je důležitým nástrojem pro skupiny společností.
Bez jejího sestavování jsou skupiny v podstatě slepé.
A vůbec nezáleží na tom jak velkou skupinu máte.

Konsolidovaná účetní závěrka
✔️je finanční výkaz, který zahrnuje minimálně výsledky hospodaření (VZZ) a finanční situaci (ROZVAHU) celé skupiny společností, nikoli pouze jednotlivých členů.
✔️Sestavuje se za účelem poskytnutí informací o celkovém výsledku hospodaření skupiny.
✔️Záměrně se sestavuje tak aby uživatel viděl skupinu jako celek, a všechny vnitroskupinové transakce jsou z ní eliminovány proto aby ukázala skutečnost.

➕Mezi hlavní výhody patří:

➡️Posktytnutí celkového pohledu na skupinu
✅ Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje užitečný přehled o finanční situaci celé skupiny, což je důležité pro akcionáře, investory a věřitele, kteří znají přesný obraz skupiny.
❗Získáte konečný ultimátní pohled na čistou pravdu.

➡️Transparentnost
✅Odhaluje případné problémy, jako jsou ztráty v jednotlivých společnostech skupiny, různé vnitroskupinové přefakturace. Po jejich identifikaci je pak snadné najít řešení.
❗Zcela omezíte různé kreativní techniky výkaznictví vašich finančních manažerů, provozních nebo generálních ředitelů.

➡️Efektivita
✅Po eliminaci vnitroskupinových transakcí je snadnější sledování výkonnosti skupiny a identifikaci oblastí, na které je třeba zaměřit pozornost.
❗Konsolidace není užitečný nástroj pouze pro velké společnosti, ale svůj význam má už i u středních.

➖Nevýhody konsolidované účetní závěrky:

➡️Složitost
✅Sestavování konsolidované účetní závěrky může být komplikované, zejména u velkých skupin s mnoha dceřinými společnostmi.
❗Vyžaduje se komplexní metodický přístup, sloučení účetních metod a koordinaci činností v rámci celku.

➡️Náklady
✅Proces konsolidace vyžaduje čas a zdroje, což může být finančně náročné.
❗Představa, že firmu zkonsolitujete na „první dobrou“ a za „hubičku“ vyžaduje roky příprav, sjednocování účetních metodik a skupinových procesů.

➡️Riziko chyb
✅ Při konsolidaci je třeba pečlivě sledovat přenosy dat mezi společnostmi, aby nedocházelo k chybám.
❗Jestli účetnictví vyžaduje soustředěnost a pečlivost, pak konsolidace tento požadavek umocňuje na druhou.

Nečekejte až splníte zákonná kritéria pro její sestavovaní, nebo se někdo rozhodněte začít s jejím sestavováním.
Začněte s ní už nyní, a využívejte jejich výhod pro vaše řízení ihned.

Nevíte jak začít, nemáte vhodné nástroje, ocenili byste celou věc plně outsourcovat?
Není nic snazšího, outsourcujte její sestavování u nás v BFC GROUP ®

#bfcgroup
#účetnictví

Diskuze