Outsourcing, dobrý sluha a ještě lepší pomocník

Přestaňte se vystavovat riziku, omezte je, začněte outsourcovat.

Outsourcing je jedna ze strategií řízení rizik a zároveň nástrojem pro firmy, které chtějí optimalizovat své zdroje a zvýšit tak svou efektivitu.
❓Co to vlastně pro firmu znamená?
❓Co je to ten outsourcing?
❓Jak mi pomůže snížit riziko?

➡️Outsourcing představuje nástroj spolupráce meze firmami, kdy jedna dodává konkrétní službu druhé většinou z důvodu zvýšení efektivity či snížení rizika.

✔️Obvykle se outsourcuje o vedení účetnictví, mzdové účetnictví, právní služby, logistické služby nebo služby oblasti IT.
Prostě jde o činnosti, kde hrozí vysoké ohrožení firmy neodborným krokem a zároveň není možné riziko přenést na třetí stranu, třeba formou pojištění.

😊Outsourcing umožňuje firmám získat profesionální služby bez nutnosti zaměstnávat nové pracovníky, zakládat nová oddělení nebo vystavovat firmu zvýšenému riziku způsobenému nedostatkem znalostí a dovedností v dané oblasti zejména v oborech, kdy je vysoké riziko vzniku škody.

Mezi další výhody outsourcingu patří:

1️⃣Vyšší flexibilita
➡️Firmy mohou snadno měnit požadavky na objem práce bez omezení vlastními zdroji ve velmi krátkém časovém rámci.
✅Odhoďte mrtvou váhu a soustřeďte se jen na hlavní předmět činnosti, starosti o nábor a adaptaci zaměsnanců nechte na jiných.

2️⃣Snadnější plánování
➡️Outsourcing umožňuje přesnější určení nákladů spojených s danou činností.
✅Transformujte fixní náklady na variabilní a nenechte se rozptylovat při své práci.

3️⃣Ochrana proti rizikům
➡️Outsourcing snižuje riziko ztrát a zabezpečuje kvalitu služeb.
✅Přeneste rizika na jinou osobu, na někoho kdo se danou věcí živí a umí jí a v případě problému je pojištěn, takže jeho pojiťovna uhradí případné škody.

❗❗❗❗❗Účetnictví je pro firmu rizikem, snižte si jej a outsourcujte jej.❗❗❗❗❗

➡️Pro mnoho firem je vedení účetnictví velkým rizikem ačkoliv se jedná o zákonnou povinnost.

➡️Chyby při jeho vedení mohou pro firmu mít vážné až fatální následky.

➡️Vícenáklady spojené s jeho interním vedením mohou snadno převýšit benefity interně vedeného účetnictví

✅Outsourcování účetnictví je efektivním řešením pro všechny malé a pro většinu středních firem.

Vhodně zvolený outsourcingový partner má:

1️⃣Profesionální tým který se postará o všechny vaše finanční záležitosti.
2️⃣Zkušený tým, kterž sníží možnost vzniku pokut a penále.
3️⃣Technologii umožňující bezchybné zpracování úkolů.
4️⃣Pojistné krytí pro maxmální bezpečnost klienta.
5️⃣ 110% zájem nepoškodit si své renomé.


Správně zvolený outsourcingový partner pomůže firmě jednak dosáhnout úspor, zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a zajistit odbornost v nejvyšší kvalitě a zároveň snížit expozici k riziku.

Pamatujte, že výběr kvalitního outsourcingového partnera je klíčové rozhodnutí velmi často i na následující dekády.

Zkuste se při výběru nového partnera neorientovat jen cenou, zaměřte se na kvalitu.

Nevíte kde začít, zkuste si domluvit schůzku s námi.
www.bfcgroup.cz
BFC GROUP ®

Diskuze