Soustřeďte se na business, ne na účetní

Začátek roku je to nejhorší období, které podnikatel může mít,

Nejen, že co nestihne v prvním kvartále, do konce roku už nedožene,

ale, pak je tu ještě to účetnictví a daně.

Uzavření účetnictví za minulý rok a zpracování si daňového přiznání, jsou klíčovými součástmi každého podnikání, mohou být velmi psychicky i časově náročné.

Naštětí když využíváte správné nástroje, vše lze zvládnout v termínu a kolikrát i snížit náklady na své účetní služby a získat více času na podnikání.
Stačí se zlepšit těcho 4 bodů.

1️⃣Použití účetního softwaru:
Při používání účetního software je důležité zajistit, aby byl software správně nakonfigurován a aby byly všechny účetní procesy správně nastaveny. Je také důležité zajistit, aby byli všichni zaměstnanci, kteří budou software používat, řádně školeni a aby byla k dispozici dostatečná technická podpora.


2️⃣Outsourcing účetnictví:
Outsourcing účetnictví umožňuje firmám získat přístup k odborným znalostem a dovednostem externího poskytovatele, což vede ke zvýšení kvality účetních služeb a ke snížení rizika chyb a významné úspoře času a vnitropodnikových zdrojů při zpracování účetní závěrky.


3️⃣Automatizace a digitalizace účetních procesů:
Použití automatizace a digitalizace umožní podnikatelům snadněji se připravit na přípravu daňového přiznání. Příkladem jsou automatizace procesu vytěžování dat z faktur, API přístup k bankovním výpisům nebo archivace dokumentů. Zvýšením dostupnosti dat a snížením časové náročnosti s jejich manipulací, přirozeně dochází k úsporám při přípravě daňových přiznání.

4️⃣Použití cloudových řešení:
Cloudových řešení není nikdo dost, zlepšite efektivitu, dostupnost dat, a zároveň často i snížíte náklady.


❗❗❗❗❗
Jak se připravit na přípravu daňového přiznání:

K přípravě na daňové přiznání budete potřebovat několik dokumentů, které se liší v závislosti na právní formě vašeho podnikání.
➡️Právnické osoby potřebují zejména účetní závěrku
➡️Fyzické osoby potřebují přehled o svých příjmech a výdajích, v určitých případech účetní závěrku, mimo jiné všechna potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění a úroky z hypotečního úvěru
obě skupiny pak hlavně mnoho trpělivosti s vyplňováním dat do formulářů.


Období účetní uzávěrky a přípravy daňového přiznání může být náročné, ale existuje mnoho způsobů, jak je hravě zvládnout a snížit si tak dokonce i náklady nebo ušetřit i čas.

V případě, že byste nevěděli kde začít, chtěli s něčím pomoci, nebo to zcla outsourcovat, zkuste nás v BFC GROUP ®.

www.bfcgroup.cz


#bfcgroup #účetnictví

Diskuze