Účetnictví jako významný zdroj informací o firmě

Vedení účetnictví a předkládání finanční závěrky je zákonná povinnost společností.

Jenže začít řešit výkazy v březnu nebo červnu už prostě pozdě…

Chce to dřív, proto je dobré u sebe mít první drafty výkazů už teď.

Důvodů proč je mít už nyní je hodně, ale pokud vaše společnost hledá investory musíte je mít bezpodmínečně.
Finanční výkazy jsou klíčovým nástrojem pro prezentaci vaší společnosti potenciálním investorům a nevyčerpatelnou studnicí informací o ní.

Ono už dávno neplatí, že investorům namluvíte „hory i s Horáky“, že se na“čísla“ nekouknou.

➡️Výkazy poskytují informace o finanční situaci společnosti a umožňují investorům se rozhodnout, zda chtějí investovat do vaší společnosti či nikoliv.

Rozhodně nikoho nechci nabádat k nějakému kreativnímu zobrazování skutečností, právě naopak, získáte čas k tomu zobrazit vše podstatné co bystě měli ukázat a hlavně bez chyb.

Zapamatujme si jedno pravidlo:
„Investor, který nepojme podezdření, je investor který jedná.“

Každopádně na co se zeměřit, co je pro investory nejdůležitější:

1️⃣Výkaz zisku a ztráty:
➡️Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o výnosech a nákladech společnosti.
❗ Investoři se často zajímají o vývoj zisku a ztráty vaší společnosti v průběhu času, zajímají je jak absolutní čísla, tak i procenta, struktura a vývoj.
✅Pokud vaše společnost dosahuje stabilního růstu zisku po několik let, může to být pro investory velmi přitažlivé.

2️⃣Rozvaha:
➡️Rozvaha poskytuje informace o majetku, závazcích a kapitálu společnosti. ❗Investoři se často zajímají o celkovou hodnotu majetku vaší společnosti a o to, jaký podíl z tohoto majetku tvoří dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, nebo dokonce o skrukturu a stáří pohledávek a závazků.
✅Pokud společnost vlastní hodnotná dlouhodoá aktiva, může to být pro investory lákavé.

3️⃣Výkaz cash flow
➡️Výkaz cash flow poskytuje informace o peněžních tocích vaší společnosti.
❗Investoři často zkoumají i to, jaký je celkový peněžní tok vaší společnosti a jaký podíl z tohoto toku tvoří operativní činnost.
✅Pokud vaše společnost generuje stabilní peněžní toky z provozní činnosti, investoři po vás půjdou jako „slepice po flusu“.

Aby byly vaše finanční výkazy co nejlepší, měli byste se zaměřit na to, aby byly:
✔️přesné,
✔️aktuální
✔️ snadno srozumitelné
✔️a hlavně bez chyb.
Takže zaměřte pohled na zvýšení kvality účetní závěrky než někde kreativně něco „vylepšovat“, stejně se na to příjde.


➡️Výkazy setavené halabala, nebo přikreslené potkávám skoro denně, ale ty správně sestavené, to se jen tak nevidí.

Doporučím vám tedy neodkládat je na poslední chvíli.

V případě, že byste chtěli prověřit správnost účetní závěrky, kvalitu vedení účetnictví nebo máte už pochybnosti, že se děje něco špatného.
Neváhejte si s námi domluvit schůzku v BFC GROUP ®.
#bfcgroup
#poradenstvi
#účetnictví

Diskuze