Silné a slabé stránky a jak je najít

Nalezení silných a slabých stránek podniku.

Neznám klíčovější znalost o svém podniku, než právě svou SWOT analýzu.

Poměrně cenný zdroj těchto informací můžete nalézt právě v účetních výkazech.

Analýza účetní závěrky může být pro mnoho lidí složitá, nudná a pro mnoho lidí co se nevyznají v účetnictví i nelogická. Když proniknete do jejích tajů získáte silný nástroj jak hodnotit výkonost své firmy v minulosti, jak ověřit přítomnost a získáte i vyšší jistotu při pohledu do budoucnosti.

Tohle vše vám dokáže zajistit jedině finanční analýza.

Přitom existuje několik jednoduchých kroků, které vám v tom mohou pomoci.
1️⃣Prvním krokem je pochopení účetních výkazů, jejich významu pro analýzu
2️⃣a následně z nich identifikovat silné a slabé stránky podniku.

Jak tedy začít:

➡️Prvním krokem při vypracování firemní finanční analýzy stanovení účelu který chceme sledovat.
➡️Následně je třeba provést přípravu a sběr dat o podniku a udělat fundamentální analýzu podniku.
➡️V dalších krocích finanční analýzy se použije vhodný tabulkový procesor, jako například excel s předpřipavenými vzorci, nebo sofistikovaný program jako používáme my v BFC GROUP ®, třeba my na toto používáme software hashtag#equanta a proveďte horizontální a vertikální analýzu aktiv a pasiv, nákladů a výnosů.
➡️Vypočítejte ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti.
➡️ Proveďte si syntézu informací a zapište si je do přehedu.
➡️Z provedené analýzy účetních výkazů, finančních ukazatelů, nefinančních ukazatelů, fundamentální analázy a interpretace výsledků lze vyčíst silné a slabé stránky firmy a ty doplnňte do SWOT analýzy.
Vznikne vám tak SW analýza firmy, která společně s OT analýzou tvotří SWOTku 😀

Správná interpretace výsledkůl sběr dat i výpočet, může být pro začátečníka náročný, a dokáže potrápit i „zkušené“ CFO doporučuji se spojit s odborníky a nechat si vše zpracovat. Získáte nejen kvalitní výstupy, ale hlavně i komentáře k výsledkům, který můžete použít pro rozvoj svého podnikání.

Jestli ještě nemáte svého finančního manažera, zkuste se spojit s někým kdo se tím živí a třeba to i vystudoval a baví hoto.Třeba nás.

BFC GROUP ®, hashtag#bfcgroup hashtag#poradenství hashtag#účetnictví

Diskuze