Finanční ředitel jako parťák do firmy

Proč bych měl zvážit spolupráci s finančním ředitelem, vždyť tu firmu už řídím 20 let a nikdy jsem ho nepotřeboval.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

S tímhle argumentem se setkávám poměrně často, a docela mu i rozumím.
Občas mám, ale nutkání říci, „to jo, ale představte si, kde jste mohl být, mít u sebe parťáka na finance“

Většinou začnu popsáním výhod spolupráce s finančním ředitelem a pouze akcentuji výhody externího člověka.

Protože rád pomáhám i vám, přikládám stručný popis výhod:

✅Finanční ředitel má zodpovědnost za zabezpečení ekonomické a finanční stability a trvalého růstu zisku společnosti.
➡️Jeho komplexní odpovědnost je potřebná zejména v následujících oblastech:
1️⃣oblast financí společnosti,
2️⃣oblast risk managementu,
3️⃣ odpovědnost za strategické řízení financí,
4️⃣ aktivně se podílí na definici obchodní strategie
5️⃣ oblast tvorby ročních plánů a rozpočtů,
6️⃣ oblast hodnocení rizikovosti jednotlivých projektů,
7️⃣ a odpovídá za rozpočty, reporting a controlling

Benefity, které firma získá spoluprácí s externím finančním ředitelem, mohou být následující:

✅Zlepšení finančního zdraví společnosti
➡️Externí finanční ředitel může pomoci společnosti zlepšit finanční zdraví podniku tím, že identifikuje oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit zisk. Může také pomocí zlepšení finančních procesů a postupů zvýšit efektivitu a produktivitu za zlomek ceny interního zaměstnance.

✅Lepší řízení rizik
➡️Externí finanční ředitel může pomoci společnosti lépe řídit rizika, která mohou ovlivnit její finanční výkonnost.
Získanou expertízou z jiných společností a odvětví ekonomiky může identifikovat a minimalizovat rizika spojená s investicemi a financováním. Která by interní CFO mohl profesní slepotou přehlédnout.

✅Lepší strategické rozhodování
➡️Externí finanční ředitel může pomoci společnosti lépe porozumět finančním aspektům jejích strategických rozhodnutí než exekutivní ředitel, který je „zaslepen“ obchodem a rozvojem firmy.

✅Lepší vztahy s investory:
➡️Externí finanční ředitel může pomoci společnosti lépe komunikovat s investory a získat jejich důvěru. Může také pomoci společnosti připravit si finanční zprávy a prezentace pro investory, Výhoda externího finančního ředitele je také v tom, že má dostupné technologie, které interní člověk nikdy mít nebude.

✅Lepší využití technologií:
➡️ Externí finanční ředitel může pomoci společnosti lépe využívat stávající technologie, nebo navhrnout implementovat nové, které mohou pomoci zlepšit její finanční výkonnost, mohou pomoci zlepšit efektivitu a produktivitu.

Finanční ředitel je klíčovou rolí v každé společnosti, má zodpovědnost za zabezpečení ekonomické a finanční stability a trvalého růstu.
Pokud to vaše finance umožňují, doporučuji vám, abyste si pořídili finančního ředitele.
Pokud víte, že jej nevyužijete na 100%, můžete zvážit služby sdíleného CFO. Existuje mnoho alternativ na trhu, které vám mohou pomoci s řízením vašich financí. Například se můžete začít webu BFC GROUP ®.
hashtag#bfcgroup

Diskuze